Joy e-bike Models

Joy e-bike Glob electric scooter.

Joy e-bike Glob

250 W | 70 km | Electric | 67 Kg

Joy e-bike Wolf electric scooter.

Joy e-bike Wolf

250 W | 70 km/charge | Electric | 67 Kg

Joy e-bike Gen Nxt Nanu E-scooter.

Joy e-bike Gen Nxt Nanu E-scooter

250 W | 70 km/charge | Electric | 67 Kg

Joy e-bike Skyline electric bike.

Joy e-bike Skyline

5000 W | 110 km/charge | Electric | 120 Kg

Joy e-bike Monster electric bike.

Joy e-bike Monster

250 W | 75 km/charge | Electric | 75 Kg

Joy e-bike Hurricane electric bike.

Joy e-bike Hurricane

5000 W | 75 km/charge | Electric

Joy e-bike Thunderbolt electric bike.

Joy e-bike Thunderbolt

5000 W | 110 km/charge | Electric

Joy e-bike Beast electric bike.

Joy e-bike Beast

5000 W | 110 km/charge | Electric | 115 Kg